Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
Psykologian ja logopedian laitos
FIN-20014 TURUN YLIOPISTO

2. Yhteyshenkilö

Tuomo Häikiö; tuilha@utu.fi

3. Tietosuojavastaava

Camilla Engman; dpo@utu.fi

4. Rekisterin nimi

Koehenkilöjärjestelmä -sivuston rekisteri

5. Käsittelyn tarkoitus

Järjestelmän sisältämiä henkilötietoja käytetään ylläpitäjä-, tutkimushenkilöstö- ja opiskelijakäyttäjien autentikointumiseen.

6. Käsittelyperuste

Rekisteröidyn suostumus

7. Henkilötietoryhmät

Sivuston ylläpitäjät (nimi, sähköposti), tutkimushenkilöstö (nimi, yhteystiedot), kokeisiin ilmoittautujat (nimi, yhteystiedot, suoritukset)

8.Tietojen alkuperä

Tiedot syntyvät, kun käyttäjä ylläpitäjärooliin sivustolle, kun tutkimushenkilöstön jäsen lisätään sivustolle tai kun opiskelija rekisteröityy tai kirjautuu sivustolle.

9. Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisteröidyllä on pääsy sivustolle tai opintosuorituksia tarvitsee säilyttää ja enintään sivuston olemassa olon ajan.

10. Tiedon luovutus ja siirrot kolmansiin maihin

Koehenkilöjärjestelmä -sivuston sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Julkisuus

Kaikki järjestelmään talletetut henkilötiedot ovat salaisia. Tutkimushenkilöstöstä tallennetut tiedot ovat julkisia.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Edellämainituissa asioissa yhteys otetaan rekisterin yhteyshenkilöön.

13. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Tiedot ovat ainoastaan Turun yliopiston koehenkilöjärjestelmä-verkkosivuston ylläpitohenkilökunnan saatavissa ja niiden käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttäjätunnukseen liitetään vain käyttäjän kannalta tarpeelliset oikeudet rekisteritietoihin.